Aktualno

Mali i srednji poduzetnici lakše do obrtnih sredstava za izvoz

HBOR je potpisao Sporazum o osiguranju portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike s poslovnim bankama: Banka Kovanica d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d. i Podravska banka d.d.

Program osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike provodit će se u suradnji s navedenim poslovnim bankama kao osiguranicima...

Stranice