Blog

MILAN GRKOVIĆ: Upravljanje procedurama u problematici sastanaka

Definicija

PROCEDURA je definirani slijed potrebnih aktivnosti za postizanje željenih ciljeva na optimalan način u području važenja (primjene) procedure. Optimalan način postizanja ciljeva znači najmanji mogući utrošak resursa.

Ciljevi

Ÿ Izgradnja sustava procedura u problematici učinkovitih sastanaka.

Ÿ Osiguranje uvjeta za postupanje...

Stranice