Državni proračun

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU - važeći tekst, NN br. 113/2017

APOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE      Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne ...

Više

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU - važeći tekst, NN br. 113/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE      Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne...

Više

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU - važeći tekst, NN br. 113/2017

APOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE      Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne ...

Više

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU - važeći tekst, NN br. 113/2017

APOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, ...

Više

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU - važeći tekst, NN br. 113/2017

APOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, ...

Više

ODLUKA O RASPOREDU NEUTROŠENIH SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA AGENCIJI ZA UGLJIKOVODIKE - važeći tekst, NN br. 93/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 14. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna...

Više

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA - važeći tekst, NN br. 81/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne ...

Više

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU - važeći tekst, NN br. 81/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne ...

Više

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2016. GODINU - važeći tekst, NN br. 81/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne ...

Više

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2016. GODINU - važeći tekst, NN br. 81/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne ...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox