Državni proračun

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2016. GODINU - važeći tekst, NN br. 81/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87...

Više

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2016. GODINU - važeći tekst, NN br. 81/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, ...

Više

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2016. GODINU - važeći tekst, NN br. 81/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne ...

Više

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU - važeći tekst, NN br. 81/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE     Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Naro...

Više

PRAVILNIK O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA DONACIJA I VLASTITIH PRIHODA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE - važeći tekst, NN br. 65/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 41. stavka 2. i članka 42. stavka 4. Zakona o izvr...

Više

ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - urednički pročišćeni tekst, NN br. 50/2017 i 132/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Na temelju članka 45. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (»Narodne novine«, broj 119/16) i Zaklju...

Više

NAREDBA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2017. GODINI - urednički pročišćeni tekst, NN br. 11/2017, 38/2017 i 130/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!    Na temelju članka 23. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (»Narodne novine«, broj 1...

Više

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU - važeći tekst, NN br. 119/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.,...

Više

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU - važeći tekst, NN br. 119/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.,...

Više

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU - važeći tekst, NN br. 119/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/1...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox