Državni proračun

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU - važeći tekst, NN br. 111/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.,...

Više

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU - važeći tekst, NN br. 111/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.,...

Više

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU - važeći tekst, NN br. 111/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.,...

Više

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU - važeći tekst, NN br. 111/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, b...

Više

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, b...

Više

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU - važeći tekst, NN br. 111/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.,...

Više

PODATCI IZ REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - važeći tekst, NN br. 50/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju čl. 10a. st. 1. Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i i...

Više

UREDBA O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPOLAGANJA TRAŽBINAMA REPUBLIKE HRVATSKE S NASLOVA DUGA PO KREDITIMA I PROTESTIRANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA U PREDSTEČAJNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA - važeći tekst, NN br. 47/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 35. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrv...

Više

ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU - urednički pročišćeni tekst, NN br. 45/2016, 78/2016 i 7/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Na temelju članka 44. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (»Narodne novine«, broj 26/16) i Zaklju...

Više

NAREDBA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2016. GODINI - važeći tekst, NN br. 35/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 22. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrv...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox