ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2015. GODINU - važeći tekst, NN br. 114/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2016. donio je

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2015. GODINU

(„Narodne novine“, broj 114/16)

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2015. godinu.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
 

BROJČANA OZNAKA I NAZIV
IZVRŠENJE 2014.
IZVORNI PLAN 2015.
TEKUĆI PLAN 2015.
IZVRŠENJE 2015.
INDEKS
INDEKS
1
2
3
4
5
6=5/2*100
7=5/4*100
6
PRIHODI POSLOVANJA
2.249.636.644
2.661.716.196
2.661.716.196
2.693.642.730
119,74
101,20
7
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
401.140
100.000
100.000
388.719
96,90
388,72
3
RASHODI POSLOVANJA
1.538.140.902
1.759.082.054
1.770.454.054
1.741.302.169
113,21
98,35
4
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
796.588.178
902.734.142
891.362.142
847.160.159
106,35
95,04
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK
-84.691.296
0
0
105.569.151
-124,65
-
 
 
 
 
 
 
 
 
B. RAČUN FINANCIRANJA
 
 
 
 
 
 
 
 
BROJČANA OZNAKA I NAZIV
IZVRŠENJE 2014.
IZVORNI PLAN 2015.
TEKUĆI PLAN 2015.
IZVRŠENJE 2015.
INDEKS
INDEKS
1
2
3
4
5
6=5/2*100
7=5/4*100
8
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
438.822.058
458.000.000
458.000.000
439.736.965
100,21
96,01
5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
312.742.288
469.532.318
469.532.318
495.302.105
158,37
105,49
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE
0
11.532.318
11.532.318
11.532.318
-
100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE
-41.388.474
0
0
-61.536.329
148,68
-
 
NETO FINANCIRANJE
84.691.296
0
0
-105.569.151
-124,65
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE
0
0
0
0
-
-
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox