PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UZGOJ KONOPLJE, NAČINU PRIJAVE UZGOJA MAKA TE UVJETIMA ZA POSJEDOVANJE OPOJNIH DROGA U VETERINARSTVU - urednički pročišćeni tekst, NN br. 18/2012 i 57/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!
 
 
Na temelju članka 13. stavka 2., članka 14. stavka 2. i članka 18. stavka 2. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine«, broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09) ministar nadležan za poljoprivredu donosi
 
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UZGOJ KONOPLJE, NAČINU PRIJAVE UZGOJA MAKA TE UVJETIMA ZA POSJEDOVANJE OPOJNIH DROGA U VETERINARSTVU
 
(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/12 i 57/16)
 
I. OPĆE ODREDBE
 
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se:
– uvjeti koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba koja uzgaja konoplju;
– način izdavanja odobrenja za uzgoj konoplje;
– obrazac i sadržaj prijave uzgoja maka; te
– uvjeti pod kojima veterinarske ustanove i doktori veterinarske medicine mogu posjedovati opojnu drogu.
 
II. POSTUPAK DOBIVANJA DOZVOLE ZA UZGOJ KONOPLJE
 
Članak 2.
(1) U Republici Hrvatskoj dopušteno je uzgajati konoplju (Cannabis sativa L) u svrhu proizvodnje hrane i hrane za životinje.
(2) Konoplju iz stavka 1. ovoga članka dopušteno je uzgajati ukoliko sadržaj tetrahidrokanabinola u suhoj tvari biljke ne prelazi 0,2 %.
 
Članak 3.
U svrhu uzgoja konoplje iz članka 2. ovoga Pravilnika mogu se koristiti sorte konoplje koje su upisane u Sortnu listu Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11).
 
Članak 4.
(1) Konoplja se može uzgajati na temelju dozvole za uzgoj konoplje.
(2) Zahtjev za dobivanje dozvole za uzgoj konoplje (u daljnjem tekstu: Zahtjev) pravna ili fizička osoba podnosi ministarstvu nadležnom za poljoprivredu, najkasnije do 31. svibnja tekuće godine, na Obrascu 1, iz Dodatka II koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
 
Članak 5.
(1) Dozvola za uzgoj konoplje iz članka 4. ovoga Pravilnika izdat će se pravnoj ili fizičkoj osobi koja:
– je upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
– uzgaja konoplju na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu ili posjedu ili temeljem korištene poljoprivredne površine upisane u ARKOD sustav, na površini od najmanje 1 ha.
– nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo zlouporabe droga u zadnjih pet godina od datuma podnošenja Zahtjeva.
(2) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka vrijedi za jednu sjetvenu sezonu.
 
Članak 6.
(1) Za sjetvenu sezonu za koju je dobila dozvolu za uzgoj konoplje pravna ili fizička osoba obvezna je čuvati račun o kupnji sjemena iz kojeg je vidljiva količina kupljenog sjemena kao i Certifikat o sjemenu na pakiranju ili Certifikat o sjemenu kao prateći dokument izdan od ovlaštenog tijela iz kojeg je vidljiva sorta konoplje.
(2) Za uzgoj konoplje u svrhu iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika mogu se koristiti sorte koje se nalaze na popisu iz Dodatka I koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, a priznate su u državama članicama Europske unije i nalaze se na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije.
(3) Za uzgoj konoplje pravna ili fizička osoba obvezna je koristiti certificirano sjeme.
 
Članak 7.
Dozvola za uzgoj konoplje sadrži sljedeće podatke:
– ime, prezime i adresu ili naziv podnositelja zahtjeva,
– MBS, MBO ili MIBPG,
– OIB,
– broj katastarske čestice ili domaće ime ARKOD parcele, identifikacijski broj ARKOD parcele i površinu zemljišta namijenjenog za sjetvu konoplje.
– svrha uzgoja,
– planirani datum sjetve.
 
III. PRIJAVA UZGOJA MAKA
 
Članak 8.
Uzgoj maka (Papaver somniferum L.) pravna ili fizička osoba dužna je najkasnije u roku od 30 dana od datuma sjetve prijaviti poljoprivrednoj inspekciji.
 
Članak 9.
Prijavu uzgoja maka iz članka 8. ovoga Pravilnika na Obrascu 2 iz Dodatka II koji je sastavni dio ovoga Pravilnika proizvođač dostavlja poljoprivrednoj inspekciji najkasnije do 1. svibnja tekuće godine.
 
IV. UVJETI POD KOJIMA VETERINARSKE USTANOVE MOGU POSJEDOVATI OPOJNU DROGU
 
Članak 10.
(1) Trgovačka društva koja su odobrena za obavljanje djelatnosti proizvodnje i prometa veterinarsko-medicinskih proizvoda, u skladu sa Zakonom o veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 84/08) i doktori veterinarske medicine mogu posjedovati veterinarsko-medicinske proizvode koji sadrže opojnu drogu iz članka 2. stavka 1. podtočke 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine«, broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09).

... 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvi dio podzakonskih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox