Ustav, politički sustav - Opći dio

ZAKON O PROVOĐENJU ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE OD 12. SVIBNJA 1998. - urednički pročišćeni tekst, NN br. 105/2004 i 19/2007

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE ZAKON O PROVOĐENJU ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE OD 12. SVIBNJA 1998.   (Urednički...

Više

ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE – važeći tekst, NN, br. 91/2010

 NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim   ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O P...

Više

ZAKON O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE – urednički pročišćeni tekst, NN br. 85/2008 i 112/2012

 NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE ZAKON O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, bro...

Više

ZAKON O REGISTRU BIRAČA – urednički pročišćeni tekst, NN, br. 144/2012 i 105/15

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! ZAKON O REGISTRU BIRAČA(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 144/12 i 105/15)TEMELJNE ODREDBEPredmet ZakonaČlanak 1....

Više

ZAKON O GRBU, ZASTAVI I HIMNI REPUBLIKE HRVATSKE TE ZASTAVI I LENTI PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE - Urednički pročišćeni tekst, NN br. 55/1990 i 26/1993

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE ZAKON O GRBU, ZASTAVI I HIMNI REPUBLIKE HRVATSKE TE ZASTAVI I LENTI PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRV...

Više

ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) br. 1907/2006 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA EZ O REGISTRACIJI, EVALUACIJI, AUTORIZACIJI I OGRANIČAVANJU KEMIKALIJA - urednički pročišćeni tekst, NN, br. 53/2008 i 18/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE     ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) br. 1907/2006 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA EZ O REGISTRACIJ...

Više

ZAKON O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - urednički pročišćeni tekst, NN br. 33/1996 do 73/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!  ZAKON O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ...

Više

ZAKON O POSTUPKU PRIMOPREDAJE VLASTI - Urednički pročišćeni tekst, NN, br. 94/2004 do 22/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE   ZAKON O POSTUPKU PRIMOPREDAJE VLASTI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine...

Više

ZAKON O IZBORIMA ZASTUPNIKA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKI PARLAMENT - urednički pročišćeni tekst, NN, br. 92/2010, 23/2013 i 143/2013

  NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE   ZAKON O IZBORU ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE   (Urednički ...

Više

USTAVNI ZAKON O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE - urednički pročišćeni tekst, NN br. 49/2002 i 101/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE USTAVNI ZAKON O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE   (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox