Veterinarstvo

PRAVILNIK O POSEBNIM PRAVILIMA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA KOJE SE PROVODE NA PROIZVODNIM PODRUČJIMA I PODRUČJIMA ZA PONOVNO POLAGANJE ŽIVIH ŠKOLJKAŠA - važeći tekst, NN br. 82/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  Na temelju članka 92. podstavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2013 i...

Više

PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UVOZ I STAVLJANJE NA TRŽIŠTE HRANE ZA ŽIVOTINJE NEŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ TREĆIH ZEMALJA - važeći tekst, NN br. 158/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJENa temelju članka 73. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13 i 148/13...

Više

PRAVILNIK O ORALNOM CIJEPLJENJU LISICA - važeći tekst, NN br. 137/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  Na temelju članka 11. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013) mi...

Više

PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I SPALJIVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI - urednički pročišćeni tekst, NN br. 106/2013 i 43/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Na temelju članka 71. stavka 4., članka 104. stavka 2. i članka 135. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13.) minis...

Više

PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI VETERINARSKE ORGANIZACIJE, VETERINARSKA PRAKSA I VETERINARSKA SLUŽBA U SUSTAVU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI - urednički pročišćeni tekst, NN br. 103/2013 i 130/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Na temelju članka 107. stavka 9., članka 109. stavka 6., članka 115. stavka 6., članka 117. stavka 3. i članka 124. stavka 3. Zakona o vete...

Više

PRAVILNIK O GRANIČNIM PRIJELAZIMA ODREĐENIM ZA NEKOMERCIJALNO PREMJEŠTANJE KUĆNIH LJUBIMACA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 91/2013, 132/2013, 44/2014 i 87/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Na temelju članka 69. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 82/2013), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O GRANIČNIM...

Više

ZAKON O VETERINARSTVU – urednički pročišćeni tekst, NN br. 82/2013 i 148/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!  >>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE ZAKON O VETERINARSTVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/13 i ...

Više

NAREDBA O PROVEDBI ORALNE VAKCINACIJE LISICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE U 2013. GODINI - važeći tekst, NN br. 57/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07, 55/11...

Više

NAREDBA O POPISU ZEMALJA, NJIHOVIH PODRUČJA ILI DIJELOVA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ I PROVOZ ODREĐENIH VRSTA ŽIVIH ŽIVOTINJA - važeći tekst, NN br. 01/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/...

Više

PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA VETERINARSKIH INSPEKTORA I SLUŽBENIH VETERINARA - važeći tekst, NN br. 01/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 132. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox