Blog

Milan Grković: Paradoks sastanaka

Paradoks sastanaka je stanje kada su sastanci kontinuirano neučinkoviti, dugi i česti, svima je to jasno, a ništa se ne čini da se takvo negativno stanje promijeni.

Sagledajmo Paradoks sastanaka kroz četiri elementa:

1. Stanje sastanaka ● Sastanci su neizbježni. ● Oni su jedini način dogovaranja u organizacijama. ● Brojni su i javljaju se u različitim...

Stranice