Blog

Dejan Jovović: Srbija razmatra pokretanje arbitraže ili kontramjera zbog Prištinskih poreza

Srbija je ispunila sva pravila CEFTA, krovnog i osnovnog sporazuma za sedam članica u regiji, koji definira trgovinu i ekonomske odnose obraćajući se tajništvu ove institucije u vezi pronalaska rješenja za uvedene prištinske poreze. Uvođenjem ovih poreza, srpskoj ekonomiji nanešena je šteta više od 500 miliona eura na godišnjem nivou.

Naime, vlada Srbije se, u...

Stranice